mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk sac longchamp saint francois longchamp sacs longchamp sac longchamp pliage longchamp pas cher
JUDr. Josef Petr, advokát
JUDr. Josef Petr, advokát
Rychlý kontakt

JUDr. Josef Petr, advokát
Mobil: +420 602 745 609
E-mail: akjosefpetr@gmail.com

Aktuální oznámení

Odměna za služby


Odměna je obvykle účtována na základě hodinové sazby. Výše sazby je závislá na okolnostech konkrétního případu s tím, že obecně lze uvést nejčastěji používanou sazbu: 1.500,- Kč za hodinu. Předpokládaný rozsah práce je klientovi sdělen po prostudování jím předložených podkladů případu. To ovšem nevylučuje možnost dohodnout se na jiné formě stanovení odměny podle konkrétních potřeb a preferencí klienta (například fixní částka při dokončení projektu, měsíční paušál, odměna stanovená podílem na výsledku věci).
 
Dohodnutá odměna nezahrnuje externí náklady, vzniklé v souvislosti s právními službami (například soudní a notářské poplatky, cestovné v souvislosti s požadavkem klienta ani kurýrní služby). Ke smluvené odměně se nepřipočítává DPH.

Fakturace probíhá na měsíční bázi s dvoutýdenní splatností. Faktura obsahuje všechny zákonné náležitosti a je doplněna podrobnou specifikací poskytnutých právních služeb dle požadavků klienta.

Obecně pak platí, že v případě úspěšného vedení sporu u soudu má klient od protistrany nárok na náhradu soudních výdajů. Soudní výdaje zahrnují soudní poplatek (ten platí jen žalobce) a náklady právního zastoupení, které se ale počítají podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. Advokátní tarif stanoví výši odměny advokáta podle tzv. tarifní hodnoty věci a počtu úkonů ve věci realizovaných. Strana úspěšná ve sporu tak dostane od protistrany uhrazené náklady právě v této vyhláškou stanovené výši, bez ohledu na to, jaké byly skutečně vynaložené výdaje na advokáta.