mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk sac longchamp saint francois longchamp sacs longchamp sac longchamp pliage longchamp pas cher
JUDr. Josef Petr, advokát
JUDr. Josef Petr, advokát
Rychlý kontakt

JUDr. Josef Petr, advokát
Mobil: +420 602 745 609
E-mail: akjosefpetr@gmail.com

Aktuální oznámení

Právní služby


Přes široký záběr právních odvětví je pro přehlednost níže uveden stručný rozsah poskytovaných služeb.

Obchodní právo
- příprava obchodních smluv
- korporátní agenda (zakládání obchodních společností a problematika obchodního rejstříku)
- zastupování před soudem nebo rozhodčím soudem
- správa a vymáhání pohledávek

Občanské právo
- právní vztahy k nemovitostem (zpracování smluvní dokumentace, zajištění advokátní úschovy kupní ceny, zastupování v katastrálním řízení)
- zpracování smluv
- ochrana osobnosti
- uplatňování nároku na náhradu škody
- rodinné právo
- zastupování před soudem nebo rozhodčím soudem

Pracovní právo
- vznik a obsah pracovního poměru
- skončení pracovního poměru
- nároky z neplatného skončení pracovního poměru
- uplatnění nároku na náhradu škody

Trestní právo
- trestní obhajoba
- zastupování poškozeného v trestním řízení
- poradenství a zastupování klienta před orgány činnými v trestním řízení

Správní právo
- přestupkové řízení
- zastupování před orgány veřejné správy
- správní soudnictví
- ochrana spotřebitele